První společný trénink Junior Klubu

Společná fotka členů klubu Fitness Aquacentrum Junior Klubu.

V sobotu, 6.5., proběhl oficiálně první společný trénink našeho nově založeného Junior Klubu. Účast předčila naše očekávání a všem moc děkujeme, že dorazily a za vytvoření super atmosféry.

Mockrát děkujeme za hojnou účast. Moc mě těší, že se nás sešlo tolik s cílem posouvat a vzdělávat se v tom, co máme rádi! Budu se na všechny těšit na příštím tréninku!.Kristýna Zářecká

Trénink začal představením trenérů, Mgr. Kristýny Zářecké a Mgr. Jakuba Těšíka a členů klubu – jejich dosavadních zkušeností s cvičením/sportem a na jaké části tréninku by se rádi zaměřili. Následně se představila filozofie a zaměření Junior klubu. Zároveň se nastínila osnova tréninků a různých workshopů, na které se členové mohou v budoucnu těšit.

A pak se odstartoval první společný kruháč! Fotky z tréninku najdete v galerii níže.

Práce a výchova mladé generace je pro nás důležitá.

Junior Klub se zaměřuje na vzdělávání mládeže v oblasti správných základů cvičení, techniky a zdravého přístupu ke sportu. Jeho hlavním cílem je poskytnout mladým lidem možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti v bezpečném a kontrolovaném sportovním prostředí.

Workshopy a společné tréninky jsou založeny na odborně vedeném a strukturovaném programu, vytvořeném Mgr. Kristýnou Zářeckou a Mgr. Jakubem Těšíkem, který je přizpůsoben věku a schopnostem jednotlivých účastníků. Mladí sportovci se učí správnou techniku a postupy v různých sportovních disciplínách. Důraz je kladen na správnou formu a regeneraci po tréninku, aby se předešlo zraněním a maximalizoval se výkon.

Dalším důležitým aspektem Junior Klubu je stanovení realistických cílů. Mgr.Kristýna Zářecká a Mgr. Jakub Těšík spolupracují s mladými sportovci a pomáhají jim identifikovat své individuální cíle, které jsou přizpůsobeny jejich schopnostem a potenciálu. Cíle mohou být krátkodobé i dlouhodobé a zahrnovat osobní zlepšení, účast na soutěžích nebo dosažení konkrétních výsledků.

V Junior Klub se také snažíme podporovat zdravou soutěživost a fair play. Mladí sportovci jsou vedeni k respektování pravidel a etikety ve sportu, a také k respektování ostatních účastníků. Vytváříme přátelskou a podporující atmosféra, ve které se mládež může rozvíjet jak na sportovní, tak i na osobní úrovni.

Foto Galerie

Fotky z prvního společného tréninku Fitness Aquacentrum Junior Klubu.

Chceš se k nám přidat?

Je to jednoduché – stačí přinést vyplněné dokumenty!

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.