Pravidla Fitness Aquacentrum

 • 1. Členské čipy jsou nepřenosné. Personál Fitness Aquacentrum je oprávněn odepřít právo vstupu do fitnessu osobě, která využívá cizí členský čip a daný čip zadržet.
  2. Vstup do fitnessu pro osoby ve věku 12-15 let pouze v doprovodu dospělé osoby. Od 15 let již bez doprovodu.
  3. Cvičte vždy v čistém sportovním oblečení.
  4. Při cvičení používejte pouze pevnou, uzavřenou a čistou obuv.
  5. Dodržujte základy hygieny a ručník si při cvičení dejte pod sebe.
  6. Nevnášejte do prostor fitnessu sportovní tašky a batohy.
  7. Po poslední sérii vraťte kotouče, činky a další vybavení  na své místo a veďte k tomu ostatní.
  8. Nebuďte hluční, neházejte s vybavením a nenarušujte osobní prostor ostatních.
  9. Nezabírejte stanoviště déle, než je nezbytně nutné. Umožněte prostřídání na strojích.
  10. Stroje a další náčiní po cvičení vydezinfikujte.
  11. Buďte ohleduplní, netelefonujte v prostorech fitnessu.
  12. Konzumace jídla a alkoholických nápojů je v prostorách fitnessu přísně zakázána.
  13. Ve fitnessu je zakázáno používat magnesium v jakékoliv podobě. Opakované porušování může vyústit v okamžité zrušení permanentky.
  14. Ve fitnessu udržujte pořádek a čistotu.

Hrubé a opakované porušování etikety FA Teplice může být důvodem k ukončení jednorázového vstupu nebo zrušení členství.